Back to the top

Landing Krydderi main

Låt dig inspireras lite, medan vi jobbar på att färdigställa nya hemsidan

Vårt sortiment kommer att läggas upp så fort vi hinner

2

Möja

Vår närmiljö

MT

Våra produkter

Läggs upp inom kort

DSC_0461

Fabriken

Destilleriet och Krydderiet

Kontakta oss nedan om det är något du undrar över så berättar vi mer

Långviks krydderi & Handel drivs sedan många år i syfte att värna viktiga kulturella värden och bidra till en hållbar utveckling. Vi värdesätter samarbete med myndigheter. Projektet stöds av Länsstyrelsen i Stockholm som administrerar EU:s strukturstöd för utveckling av landsbygden.

Läs mer genom att peka på bilden

Det aktuella projektet är en framtidsinvestering som kommer att ge nya förutsättningar för verksamheten. Ett nytt destilleringssystem breddar möjligheterna i förädlingen av örter och tillverkning av ädla drycker. Öltillverkning har startats upp i en särskild del av anläggningen och allt har anpassats med yttersta omsorg. Utrustning har införskaffats, ett mindre bryggverk för produktutveckling, jästankar, kylanläggning, tapputrustning. I projektet ingår även åtgärder för att kunna möta ett ökande intresse att besöka Krydderiet på plats, något vi ser som mycket angeläget och välkommet. I och med dessa steg står Långviks Krydderi i hög grad redo att möta nya behov och önskemål med unika produkter sprungna ur vår långa erfarenhet i branschen.

Följ oss

Skicka gärna ett mail om du undrar över något

Besök även vårat systerbolag 

info@krydderi.se
Alla rättigheter förbehållna Långviks Krydderi & Handel 2020